SHOPPING ARKADEN

ÖFFNUNGSZEITEN

SERVICE

AKTUELL

GESCHÄFTE

GALERIE

ANFAHRT

IMPRESSIE

Werbegemeinschaft Shopping Arkaden Bocholt;

Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit beschränkter

Haftung der Gesellschafter

 

Vertegenwoordigd door:

Max Stöcker

1. Vorsitzender der Geschäftsführung

 

Shopping Arkaden

Berliner Platz 2

46395 Bocholt

 

Telefon: 0049 (0) 28 71 / 99 48 17

Telefax: 0049 (0) 28 71 / 99 48 12

 

management@arkaden-bocholt.de

 

Btw-nr.: 307/5877/0981

 

Contactpersoon Centermanagement

Heiko Wagner, manager

 

CONCEPT, GRAFISCH ONTWERP EN REALISATIE

 

SALES PROMOTION S.P. GmbH & Co. KG

info@sales-promotion.de

www.sales-promotion.de

 

Aansprakelijheidsbeperking

De voor deze website verantwoordelijke uitgever kan de actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie niet volledig garanderen. Hij sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid uit voor schade die materieel, immaterieel, dan wel in de vorm van vermogensschade als direct of indirect gevolg van de toepassing en naleving van inhoudelijke informatie op deze website en/of het ontbreken daarvan ontstaat. Dit voor zover deze schade niet het gevolg is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid. De inhoud van deze website wordt onder voorbehoud gepubliceerd en is niet bindend. De verantwoordelijke uitgever behoudt zich het recht voor, de inhoud van deze website zonder verdere aankondiging geheel of gedeeltelijk te veranderen, aan te vullen, te verwijderen, dan wel deze website tijdelijk of definitief integraal offline te nemen.

 

Links

Waar deze website via directe en indirecte uitgaande “links” naar andere websites en (online)publicaties verwijst, is de verantwoordelijke uitgever van deze website slechts dan aansprakelijk, wanneer hij van het onrechtmatige karakter ervan kennis droeg en het voor hem in redelijkheid en billijkheid technisch mogelijk was, daarop invloed te nemen. De verantwoordelijke uitgever van deze website verklaart nadrukkelijk, dat hij op het moment dat deze links werden gepubliceerd, met inachtneming van de daartoe betamelijke zorgvuldigheid, géén onrechtmatigheden heeft kunnen vaststellen. Op de actuele en toekomstige inhoud van deze externe websites heeft hij geen invloed. Dit geldt niet alleen voor alle externe websites en (online)publicaties waarnaar met een link op deze website wordt verwezen, maar met nadruk ook voor bijdragen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten op deze website zelf. Voor de inhoud van externe publicaties en alle bijdragen van derden op deze website is uitsluitend de auteur daarvan aansprakelijk en niet degene die door middel van links naar deze inhoud verwijst, resp. de mogelijkheid tot het leveren van commentaren en bijdragen biedt.

 

Auteursrechten

De voor deze website verantwoordelijke uitgever streeft ernaar de auteursrechten voor grafische afbeeldingen, foto’s, video’s en teksten naar vermogen te respecteren en tevens zo veel mogelijk op materiaal terug te grijpen dat vrij van rechten is of waarvoor hij zelf de rechten bezit. Het auteursrecht voor door de auteur en/of de verantwoordelijke uitgever van deze website zelf vervaardigde objecten en/of geschreven teksten is zonder uitzondering voorbehouden. Het gebruik, het vermenigvuldigen of kopiëren, alsmede het publiceren van deze grafische afbeeldingen, foto’s, video’s en teksten in gedrukte of digitale vorm is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

Op alle op deze website genoemde en afgebeelde (handels)merken waarvoor derden een merkenrecht bezitten, zijn zonder uitzondering de wettelijke bepalingen ter waarborging van deze rechten van toepassing. Het noemen van deze merken betekent nadrukkelijk niet dat hiervoor geen merkenrecht van toepassing zou zijn!

 

Privacy

Voor zover op deze website aan gebruikers/bezoekers ervan de mogelijkheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens op te geven (e-mailadressen, namen, adressen, enz.), zo geschiedt dit geheel op vrijwillige basis. Het gebruik van deze website en het doen van betalingen is, voor zover technisch in redelijkheid en billijkheid realiseerbaar, ook zonder opgave van persoonlijke en zakelijke gegevens, dan wel in anonieme vorm of onder pseudoniem toegestaan. De aldus verstrekte persoonlijke en zakelijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden doorgegeven, verkocht of verhuurd, anders dan op grond van een wettelijk dwingende maatregel, zoals een ambtelijke verordening, een rechterlijk bevel of een in kracht getreden gerechtelijk vonnis.

 

Serverprotocol

Elk bezoek aan deze website wordt zoals gebruikelijk in een serverprotocol vastgelegd. Hierin worden het door u opgeroepen webadres (URL), het IP-adres van de computer waarmee u de website oproept en, in het geval deze gegevens meegezonden worden, ook de naam en de versie van de door u daarvoor gebruikte browser geregistreerd.

 

Rechtsgeldigheid

Deze aansprakelijkheidsbeperking maakt onlosmakelijk deel uit van de website die naar deze webpagina verwijst. In het geval bepaalde formuleringen in de hier gepubliceerde tekst niet, niet meer, dan wel niet geheel met de actuele wettelijke bepalingen in overeenstemming zijn, blijven de daarvan niet betroffen tekstpassages onverminderd rechtsgeldig van toepassing.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. (“Google”). Daartoe wordt van zogenaamde “cookies” gebruik gemaakt, kleine tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en aan de hand waarvan een analyse van uw websitebezoek mogelijk is. De informatie over uw bezoek aan deze website wordt samen met uw IP-adres aan de server van Google USA doorgegeven en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw bezoek aan deze website te analyseren, een rapportage aan de uitgever en webmaster van deze website samen te stellen en andere met uw websitebezoek en internetgebruik verbonden diensten aan te kunnen bieden. Google stelt deze informatie ook aan derden ter beschikking, het zij op grond van een wettelijk voorschrift, het zij omdat derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Uw IP-adres wordt daarbij niet met andere bij Google beschikbare gegevens in verbinding gebracht.

 

De installatie van cookies op uw computer kunt u via de instellingen van uw webbrowser verhinderen. We maken u er echter op attent dat de functionaliteit van deze website daardoor kan worden ingeperkt. Door uw bezoek aan deze website verklaart u zich ermee akkoord dat de door Google verzamelde informatie op de boven omschreven wijze en voor het aldaar omschreven doel wordt gebruikt.

Hier geht es zum Facebook-Profil der Shopping Arkaden Bocholt

COUPON

Logo Shopping Arkaden Bocholt

BERLINER PLATZ 2 · 46395 BOCHOLT

Hier geht es zum Facebook-Profil der Shopping Arkaden Bocholt Hier geht es zum Youtube-Kanal der Shopping Arkaden Bocholt